Totalt antall sidevisninger

fredag 3. juli 2009

Sansehagen

Cicilie Ø. Bjørshol er vår prosjektansvarlig
for sansehagen ved sykehjemmet.
Hun har lagt ned et enorm arbeid i å skaffe
penger fra forskjellige firma.
I tillegg til planlegging og innkjøp.
Den 1.juli 2009 mottok hagelaget
20.000,-kr fra Sparebank 1 NordVest.
Vi er svært takknemlig, og det vil snart bli innkalt
til dugnad i sansehagen.