Totalt antall sidevisninger

tirsdag 25. oktober 2011

Årsmøte 2011

 

Den 11. oktober var vi samlet i stua ved Solhatten Psykiatriske Dagsenter for årets årsmøte. Lånet av stua, samt blomster til pynt på bordene fikk vi som takk for våre bidrag til dagsenteret.

Årsmeldingen:

clip_image002

Averøy Hagelag

Årsmelding 2011

1. Styrets sammensetning.

Leder: Eva Cathrin

Nestleder: Svein Kongshaug

Sekretær: Aud Solli

Kasserer: Asbjørg Røsand

Studieleder: Liv Ø. Jansen

Varamedlemmer:

Anita Brekstad

Eva Kristin Tøvik

Trude Nordskag

2. Pr september 2010 har vi 104 medlemmer, pr sept. 2011 har vi 112 medl.

3. Eva Cathrin Ostnes har vært nestleder i Hageselskapet Møre&Romsdal

4. Vi har hatt 6 styremøter i perioden, i tillegg til felles møte med Bud, Hustad, Eide. I tillegg har vi hatt jevnlig kontakt per e-post og telefon.

5. Årsmøtet 2010 ble avholdt på Håholmen, hvor ektefeller og ordfører Jarle Haga var invitert til middag i etterkant av møtet. Han holdt en flott tale for oss, og var svært stolt av det arbeidet vi gjorde for å gjøre Averøy Kommune til en bedre plass å bo.

6. Vi vedtok endringer av vedtektene på årsmøtet. De har ikke vært behandlet i fylket enda, og vi skal etter rett forholde oss til de gamle. Eva Cathrin foreslår at vi forholder oss til de nye likevel, siden de er tilnærming til Hageselskapets normalvedtekter.

7. På Årsmøtet ble det vedtatt at vi deler ut halve overskuddet, kr 10.000,- til uteplass på Solhatten Psykiatriske Dagsenter. Asbjørg og Eva Cathrin representerte hagelaget, varaordfører Evy Starheim kom og gaven ble godt mottatt av brukere og ansatte. Vi var på befaring senere, og fikk se at pengene ble utnyttet godt, og bevilget 5000,- ekstra i planter som vi har satt ned på dugnad. Vi søkte Sparebank1snm om penger til prosjektet, noe som ble innvilget. For vårt arbeid her har vi fått god PR, både i avis og websider som hage.no som er Byggeindustriens hageside.

8. Julemøtet ble avholdt i Sveggen Velhus, og Sven Olav Holte veiledet oss og hadde med utstyr for salg til dekorasjoner. Vi trakk også årets lotteri.

9. Såkveld ble avholdt 24. feb på Bruvoll Skole. Svein Konghaug hadde med frø og utstyr og ga gode tips for såing av stauder.

10. Også i år hadde vi beplanting ved Bomstasjonen ved Atlanterhavstunellen. Dette er en grei inntektskilde som også gir god PR.

11. Vårdugnad i Sansehagen ved Averøy Sykehjem ble som vanlig avholdt i april. Mange engasjerte dugnadsfolk møtte til arbeid og kaffekos, og vi fikk også nye medlemmer.

12. I mai hadde Hageselskapet M&R Vårhelg i Todalen. Noen fra Averøy fant turen dit også.

13. Årets handletur til Slætta ble utsatt til mai. Ingen dum ide, fordi Jostein Gridset kunne vise oss et helt nytt hagesenter i tillegg til hans foredrag om hageplanlegging. Alle fikk som vanlig 10% på handelen og mange gode råd med hjem. Vi hadde deltakere fra både Molde og Kristiansund i tillegg til våre egne medlemmer.

14. Årets Planteloppemarked var i år tilbake på Røsand, det Monter hadde lagt alt svært godt til rette for oss. Vi fikk mange hjelpere, mange kunder og mange nye medlemmer.

15. 14. juni hadde vi fellesmøte med Bud, Hustad og Eide. Temaet var Fuchsia og Pelargonium, og vi fikk handlet mye med oss hjem. Bud var årets vertskap.

16. En beplantningsrunde i sansehagen førte til at vi hadde en ekstra dugnad samme dag. Gressklipper ble kjøpt inn til avdelingen. I tillegg sponset Br.Røsand med vernesko og kjeledress. Det ble konkludert med at flere dugnader må gjøres gjennom året.

17. Årets hagevandringer i sommermåneden var ikke mange, men hadde mange gjester.

18. 1000 åpnehager ble en suksess på landsbasis, dessverre fikk vi ingen åpne hager på Averøy. Vi håper på bedre respons neste år.

19. Årets torgdag ved museet måtte dessverre avlyses.

20. Eva Cathrin Ostnes representerte AverøyHagelag på Rogalands Representantskapsmøte2011. Temaet for innlegget var ”slik gjør vi det hos oss” hvor jeg snakket om og viste bilder fra ulike aktiviteter og annetsom vi har hatt på Averøy. Samt en del av det om førte til at vi ble valgt til ÅretsHagelag2010 av Hageselskapet sentralt.

21. Utsendinger til Representantskapsmøtet for Hageselskapet M&R i Ulsteinvik var Svein Kongshaug, Britt Furset og Inge Rolfsen. Eva Cathrin Ostnes sitter i styret, og representerte ikke Averøy her.

22. Årets høstdugnad i sansehagen ble holdt 27. sept. Hyggelig stemning med kaffekos, som vanlig

23. I tillegg har vi hatt stor mediedekning. Stadige innlegg på websiden hage.no samt artikler i Tidens Krav. Bloggen har vært lite brukt, og vil nok bli enda mindre brukt nå som de nye websidene til Hageselskapet er klare. E-post har blitt sendt til medlemmer som har det, men er usikker på om folk leser de.

24. Vi har hatt lotteri hvor medlemmene har blitt oppfordret til å selge 25 lodd hver. Trekning skal etter planen være på årsmøtet.

Bruhagen 11.oktober 2011

IMG_9943

IMG_9947

IMG_9951

Vi hadde også valg. Asbjørg Røsand og Eva Cathrin Ostnes går ut av styret,og det nye styret for HageselskapetAverøyHagelag blir slik etter konstitueringen på 1. styremøte:

Svein Kongshaug, leder

Liv Ø. Jansen, nestleder

Aud Solli, kasserer

Britt M. Furseth, sekretær

Maj-Britt Stensønes, studieleder

vara:

Inge Rolfsen

Ingrun Kronborg

Inga Folland

IMG_9953

Etter tradisjonelle årsmøtesaker diskuterte vi aktiviteret for det kommende året, deriblandt en langtur til Holland hvor det bl.a.arrangeres Floriaden til våren. På 1. styremøtet med nytt styre, la både nye og gamle medlemmer tradisjonen tro, årsplan for 2012. Den blir lagt hit og på hageselskapets hjemmesider når alle avtaler er inngått.

IMG_9992

Lykke til fremover til det nye styret.

 

Eva Cathrin

Ingen kommentarer: